Užsienio šalys nelaukia tarptautinių rekomendacijų dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio ir diegia nacionalinius

Lietuvoje dar tik prasidedant diskusijoms, kad turėtų būti diegiamas skaitmeninių paslaugų mokestis, kai kurios Europos valstybės jį jau taiko, nelaukdamos tarptautinių susitarimų, kurie gali užtrukti.